Huurwaarborg

De waarborg is een zekerheid voor de verhuurder als de huurder in zijn huurdersverplichtingen tekort schiet.

De waarborg die door de huurder bij het begin van de huurovereenkomst gestort wordt, bedraagt tweemaal de basishuurprijs, beperkt tot 967€ in 2018 (jaarlijks te indexeren).

Bij het einde van de huurovereenkomst zullen de waarborg en de intresten gestort worden aan de vertrekkende huurder of bij overlijden, aan de erfgenamen. Dit zal gebeuren na verrekening van eventuele openstaande schulden of aftrekking van de vergoeding voor eventuele schade.