Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

«Vorige

Wij sturen elk jaar in december uw nieuwe huurprijs voor het volgende jaar. Om je huurprijs te berekenen, werken we met onderstaande formule. We leggen de berekening hieronder even uit:

1/55 van het inkomen - gezinskorting (GK) - patrimoniumkorting (PK) = uw huurprijs

Uw inkomen

Hoeveel verdiende jouw gezin 3 jaar geleden? Dat is de belangrijkste informatie de we nodig hebben. We krijgen die informatie automatisch van de overheid. Als je zelf je inkomen moet binnenbrengen, dan krijg je van ons daarover een brief. Doe je dat niet op tijd, dan betaal je de maximumhuurprijs.

Om je huurprijs te berekenen, nemen we 1/55 van je geïndexeerd netto belastbaar inkomen. We nemen dus je inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2013 is dat 2010, 2014 is dat 2011…
We passen je inkomen aan het huidige jaar en delen dat getal door 55.

Als je inkomen is veranderd, verwittig ons dan. Of is je inkomen vandaag minstens 20 procent lager dan 3 jaar geleden? Breng dan een overzicht van je inkomen van de laatste 3 maanden binnen. We passen dit aan voor je huurprijsberekening.

Uw gezinsinkomen

Hoeveel personen er ten laste zijn, dat is de tweede belangrijke factor. Daarmee bedoelen we je kinderen of eventueel gezinsleden met een handicap. Dat is belangrijk als we de gezinskorting berekenen.Want het aantal personen ten laste bepaalt deze korting. Daarom moet je ons altijd verwittigen als er iets verandert in je gezin.

Kwaliteit van je woning

Sommige van onze woningen krijgen een extra korting. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde. De marktwaarde is de huurprijs die iemand voor een gelijkaardige woning betaalt op de privémarkt. Is de marktwaarde laag, dan krijg je een grotere korting. Deze korting is de patrimoniumkorting.

Waarom is de korting er? Om een verschil te hebben. Stel nu dat we twee dezelfde gezinnen hebben. Ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde gezinskorting. Maar het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis en het tweede gezin in een verouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. En dat is niet eerlijk. Daarom dus de korting.

De grenzen van de huurprijs

De huurprijs valt binnen bepaalde grenzen. Je huurprijs mag:

  • Nooit meer zijn dan de marktwaarde van je woning. We nemen hiervoor de oorpsronkelijke marktwaarde, aangepast aan het huidig jaar.
  • Nooit minder zijn dan de minimumhuurprijs. Die berekenen we op basis van de marktwaarde. Deze berekenen we elk jaar opnieuw.