Gezinswijziging

De huurder moet steeds de juiste gezinssamenstelling meedelen. Dus wijzigingen in het gezin moet u steeds doorgeven: geboorte, overlijden, een inwonend persoon die verhuist, een persoon die komt bijwonen, een kind dat niet meer ten laste is (dus waarvoor men geen kinderbijslag meer ontvangt), een inwonend persoon die een invaliditeit van 66% of meer verkrijgt,…

U dient hiervoor langs te komen op ons kantoor. Wij gaan dan na wat er verder dient te gebeuren. Als u ons de gezinswijziging niet onmiddellijk laat weten, kan het zijn dat wij de huishuur met terugwerkende kracht moeten herberekenen.