Wanneer kan mijn huishuur aangepast worden en welke documenten moet ik dan meebrengen?

Ga naar overzicht huishuur

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast op 1 januari.

Naast die aanpassing is het mogelijk dat de huurprijs in de loop van het jaar moet worden aangepast. Dit kan in volgende gevallen:

 

  • Bij een lager inkomen

Het kan gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt doordat iemand:

- langdurig ziek wordt

- zijn job verliest en werkzoekende wordt

- op brugpensioen gaat

Als het huidig gemiddeld gezinsinkomen (berekend over drie opeenvolgende maanden) met minstens 20% gedaald is ten opzicht van drie jaar geleden (referentiejaar), kan de huurder vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig:

Alle inkomstenbewijzen van de laatste drie maanden van ALLE personen die het gezinsinkomen bepalen (loonfiches, attest van werkloosheidsuitkering, attest van mutualiteit, brugpensioen…).

De huurprijs zal worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan Eigen Haard is gevraagd.

Opgelet: niet iedere nieuwe situatie geeft aanleiding tot een herziening van de huurprijs.

 

  • Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst

Een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurder kan aan Eigen Haard vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. De huurprijs zal worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan Eigen Haard is gevraagd. We hebben volgende documenten nodig om de herberekening te kunnen doen:

- bij pensioen: document van de pensioenkas, waarop staat hoeveel u maandelijks zal ontvangen + het vakantiegeld dat u zult ontvangen.

- bij overlijden: kopie van overlijdensakte

 

  • Bij een gezinswijziging

Als een persoon bij u komt inwonen van wie het inkomen moet meegeteld worden voor de huurprijs (vb. partner, kind dat terug komt inwonen, ...) wordt de huurprijs opnieuw berkend. De huurprijs zal worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin de persoon er bij kwam.