Overslaan en naar de inhoud gaan

1. Ik word huurder

Als je een woning of appartement van Eigen Haard kan huren, moet je het huurcontract komen tekenen. Je krijgt op dat moment ook uitleg bij het huurcontract.

Sociaal huurcontract

Sinds 1 maart 2017 is er een nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij Eigen Haard huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na negen jaar?

We controleren twee voorwaarden: 

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2 keer nee, dan mag je nog eens drie jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met drie jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders sinds 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan houd je je huurcontract van onbepaalde duur. 

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van Eigen Haard of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

  • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij
  • als inwonende gezinsleden apart willen huren. Dan zijn zij nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar. 

Voorbeeld huurcontract

Contact

Met vragen over je huurcontract kan je altijd bij Eigen Haard terecht. Valérie en Evelien zijn je contactpersonen en zij helpen je graag.

Valérie Wannyn
Dienst verhuring
056 76 06 66 
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Evelien Manderick
Dienst verhuring 
056 76 06 66 
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Hoeveel waarborg betaal ik?

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. 

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde. 

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1111 euro in 2023.

De huurwaarborg wordt gestort op een rekening van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

Contact

Met vragen kan je terecht bij Valérie & Evelien van Eigen Haard.

Valérie Wannyn
Dienst verhuring
056 76 06 66 
verhuring@eigenhaardzwevegem.be
Evelien Manderick
Dienst verhuring
056 76 06 66
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Wat?

Als je een huurovereenkomst bent aangegaan, zal er eerst een plaatsbeschrijving gebeuren in de woning. Dit gebeurt meestal samen met de vertrekkende huurder. Dit dient om de staat van de woning gedetailleerd te beschrijven. Alles wordt dan genoteerd en er worden ook heel wat foto's genomen. 

De plaatsbeschrijving moet ondertekend worden door de vertrekkende huurder, de nieuwe huurder en Eigen Haard.

De kosten van de plaatsbeschrijving bedragen 38 euro voor de vertrekkende huurder en 38 euro voor de nieuwe huurder.

Contact

Heb je vragen over een plaatsbeschrijving, contacteer gerust Eigen Haard. De technische dienst helpt je graag. Bel naar het nummer 056 76 06 66.