Overslaan en naar de inhoud gaan

2. Belangrijke zaken voor de huurder

Eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond of het vruchtgebruik erop bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Sinds 1 maart 2017 is het ook verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als je maar een paar procent eigendom hebt, mag dit niet. Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je inwonende partner. 

Heb je een eigendom?

Je bent verplicht om Eigen Haard hierover te informeren. We bekijken dan samen je dossier. Contacteer Valérie Wannyn of Evelien Manderick via onderstaand nummer of mailadres.

Contact?

Heb je vragen over de eigendomsvoorwaarde als huurder, aarzel niet en contacteer onze dienst verhuring.

 

Valérie Wannyn
Dienst verhuring
056 76 06 66
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Evelien Manderick
Dienst verhuring
056 76 06 66 
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Heb je een probleem of moet er een herstelling gebeuren? Contacteer de technische dienst van Eigen Haard. Voor het melden van een technisch probleem kan je terecht bij onze technische dienst op het nummer 056 76 06 66 of mail naar technischedienst@eigenhaardzwevegem.be.

 

Problemen met verwarming of warm water

 • Woon je in Zwevegem? 

Bel dan naar Vandorpe op het nummer 056 42 03 10.

 • Woon je in Bellegem?

Bel dan naar Windels op het nummer 056 64 49 72.

 • Woon je in Kaster, Kerkhove, Spiere, Helkijn, Otegem, Moen of Sint-Denijs? 

Bel dan naar Houpline op het nummer 0476 55 98 90.

 • Werd je ketel in de afgelopen 3 jaar vervangen? 

Neem dan contact op met Eigen Haard op het nummer 056 76 06 66.

 

Technisch huisbezoek

Soms kan het probleem telefonisch opgelost worden. In heel wat gevallen kan dat niet omdat we eerst het probleem moeten bekijken. Dan plant Diederik van de technische dienst een huisbezoek. Hij komt het probleem bij je thuis bekijken en zoekt een oplossing.
Hij zal je ook op de hoogte houden: mogelijk voert een aannemer een herstelling uit of stuurt Eigen Haard voor kleinere herstellingen zijn klusjesman langs.
 

Klusjesdienst

Voor een kleine herstelling schakelt Eigen Haard David in. David is de klusjesman van Eigen Haard. Zijn herstellingen bieden voor de huurder enkele belangrijke voordelen:

 • De herstelling zal in veel gevallen sneller gebeuren.
 • Als de herstelling ten laste is van de huurder, is deze ook goedkoper dan wanneer er een aannemer moet langskomen.


 

David Depraetere
Klusjesman Eigen Haard


Ten laste van wie?

Samen dragen we zorg voor je woning. Dit betekent dat jij soms een herstelling moet betalen, in sommige gevallen betaalt Eigen Haard de herstelling. Twijfel je? Contacteer ons. Tel.: 056 76 06 66. 

Wij bekijken samen met jou wie zal betalen.

Als de herstelling door Eigen Haard moet gebeuren, breng ons dan zo vlug mogelijk op de hoogte zodat wij het nodige kunnen doen.

Als de herstelling ten laste is van jou als huurder, breng dit dan zo vlug mogelijk in orde.

 

Herstellingen ten laste van Eigen Haard

Heel wat herstellingen aan de woningen zijn op kosten van Eigen Haard. We zetten de herstellingen die Eigen Haard betaalt op een rijtje:

Schrijnwerk

Sanitair

Vloeren, muren, plafonds

Elektriciteit

Dakwerken

Rond de woning

 

Herstellingen ten laste van de huurder

Naast de herstellingen die ten laste zijn van Eigen Haard, zijn er ook herstellingen ten laste van de huurder. We zetten deze ook op een rijtje:

Schrijnwerk

Sanitair

Vloeren, muren, plafonds

Centrale verwarming

Dakwerken

Rond de woning

 

Stormschade?

Heb je door ernstige stormschade de brandweer nodig, maar is er geen levensgevaar? Bel dan naar het nummer 1722.

Dit nummer is actief voor niet-dringende interventies van de brandweer.

Bel dan ook op de eerstvolgende werkdag naar Eigen Haard om de schade te melden. Vanaf 09u00 zijn we bereikbaar op het nummer 056 76 06 66.

 

Contact

Heb je vragen? Contacteer de technische dienst van Eigen Haard. Tel.: 056 76 06 66. 

 

Procedure

Je moet na je huurperiode je huis teruggeven in de oorspronkelijke staat, zoals vermeld in de plaatsbeschrijving.

Wil je toch aanpassingen doen zoals een tuinhuis, een afdak, een veranda, een schotelantenne of dierenhok? Voor zo’n verandering is vooraf onze toestemming nodig. Vul volgend formulier in voor de aanvraag van veranderingswerken:


Soms is onze toestemming niet voldoende. Voor een tuinhuis bv. moet je ook stedenbouwkundige voorwaarden respecteren. De stedenbouwkundige voorwaarden kan je navragen bij je gemeente.

Hou er ook rekening mee dat Eigen Haard op het einde van je huurcontract altijd kan eisen dat je de woning herstelt in de oorspronkelijke staat. We kunnen de veranderingen ook overnemen zonder dat je daarvoor een vergoeding kan vragen. 
 

Contact

Heb je vragen over veranderingswerken of over de procedure om deze aan te vragen, neem dan gerust contact met de technische dienst van Eigen Haard.
Tel.: 056 76 06 66.

 

Hoe & wanneer betaal ik de huishuur?

Je kan de huishuur maandelijks zelf betalen of via een doorlopende of bestendige opdracht

De huishuur stort je voor de tiende van de maand op het volgend rekeningnummer: BE12 2850 4500 4692.

Vermeld altijd het OGM-nummer of de gestructureerde mededeling (+++***/****/*****+++). Deze vind je links onderaan je berekeningsnota.
 

Wat als ik mijn huishuur niet (tijdig) kan betalen?

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, e-mailen of langskomen tijdens de openingsuren of na een afspraak.

Stel een contact met ons niet uit. We zoeken samen met jou een oplossing. 

Als je ons niet verwittigt en je betaalt niet op de betalingsdatum, ontvang je van ons een rappelbrief (herinneringsbrief).
Als je de huishuur tegen het einde van de lopende maand nog altijd niet betaalde, krijg je een aangetekende ingebrekestelling.
Je krijgt dan nog de kans om de huishuur te betalen. Doe je dit niet, dan moeten we het dossier doorsturen naar het OCMW, het CAW en de Vrederechter.

Het is daarom zeer belangrijk dat je de huishuur op tijd betaalt of tijdig verwittigt als het niet lukt omwille van financiële moeilijkheden.
Wij zijn altijd bereid om te luisteren en om samen op zoek te gaan naar een oplossing.
 

Huishuurberekening

Wij sturen elk jaar in december je nieuwe huurprijs voor het volgende jaar. Om je huurprijs te berekenen, werken we met onderstaande formule:

Inkomen/55  -  gezinskorting  -  patrimoniumkorting  + huurlasten + energiecorrectie = je huurprijs

 

Inkomen

Uw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van uw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar. Enkel als u en uw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten. 

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.
Is uw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

 

Gezinssamenstelling

U krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. 

Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveert Eigen Haard de korting. Elke partner krijgt dan de helft. 
Ze verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt. 

 

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die uw woning zou hebben op de private huurmarkt. 

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die Eigen Haard geeft. Dat heet de patrimoniumkorting. 

 

Extra huurlasten

Soms betaalt u bovenop de huur nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, ...

 

Energiecorrectie

Als Eigen Haard extra geld investeerde om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie. U bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water. 

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekent Eigen Haard een maandelijkse toeslag aan bovenop uw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. 

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die u minder verbruikt door de extra investering van Eigen Haard. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energiefactuur. 

 

Sociale huurschatter

Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die u zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van uw woning bepaalt Eigen Haard aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we nog juister het bedrag op de waarde van uw woning plakken. 

 

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. U betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen. 

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

 

Onderbezettingsvergoeding

 1. Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding?

  Sedert 1 maart 2017 werd door de wetgever een onderbezettingspremie ingevoerd. In welke situaties moet je deze betalen?
  - Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning.
  - Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dit twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. 

   
 2. Hoeveel betaal je?

  Voor een slaapkamer te veel, betaal je 31 euro/maand + index. Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

   
 3. Ik woon te groot

  De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

  Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning. 

  Wat mag bijvoorbeeld niet? 
  • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dit is er één te veel.
  • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je drie slaapkamers extra. Dit zijn er twee te veel.

  Wat mag bijvoorbeeld wel? 
  • Je bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer te veel. Dit mag.

   
 4. Waarom bekijken we dit?
  We willen je een woning op jouw maat geven, niet te groot, niet te klein.

  Een grote woning vraagt ook meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning dichtbij, waarbij je huurkosten nooit hoger liggen dan nu. 

  Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat.

   
 5. Schrijf je in en kies je kleinere woning

  Je kunt je inschrijven voor een kleinere woning.
  Contacteer ons per e-mail of bel ons. Een medewerker komt langs. Of je maakt een afspraak om je inschrijving in orde te brengen. 

   
 6. Schrijf je je niet in?

  Dan kan je niet kiezen. Wij doen je zelf een aanbod op maat:
  • De woning heeft de juiste grootte voor jouw gezin.
  • De woning ligt maximaal vijf kilometer van je woning nu.
  • De totale kostprijs is even hoog of lager dan de kostprijs nu. Dit is je huurprijs en extra kosten (huurlasten en individueel verbruik) samen.

  Je krijgt twee keer zo’n aanbod. 

  Wil je de eerste woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan krijg je na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod. Wil je deze tweede woning ook niet huren of reageer je niet op tijd? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Deze betaal je extra bij je huurprijs en kosten. 

  Aanvaard je een aanbod? Dan helpen we je verhuizen en moet je geen onderbezettingsvergoeding betalen. 

 

Wanneer kan mijn huishuur aangepast worden?

De huishuur passen we in bepaalde omstandigheden aan: verandering van gezinssamenstelling of inkomen, een gezinslid gaat met pensioen of sterft.

 1. Mijn gezin verandert

  Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

  Wat laat je zeker weten? 

  • Er is een kindje geboren.
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
  • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. 

  Opgelet: als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dit vooraf laten weten.
  Deze persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen.
  Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Hij/zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

  Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet mee voor de huurprijs. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun komst wel melden.
  Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

   
 2. Mijn inkomen verandert

  Je hebt plots een veel lager inkomen dan in je laatste gekende aanslagjaar (belastbaar gezinsinkomen van op de laatst ontvangen belastingbrief. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen. 

  Er zijn wel twee voorwaarden: 

  • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in het laatste gekende aanslagjaar.
  • Je gezinsinkomen ligt minstens drie maanden na elkaar 20% lager.

  Maak een afspraak en kom langs. Breng een overzicht mee van de inkomsten van de laatste 3 maanden. Dit kunnen loonfiches zijn of een attest van uw werkloosheidsinstelling of mutualiteit waarop staat hoeveel u ontvangen hebt. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet bewijzen dat je gezinsinkomen daalde. 

   
 3. Pensioen

  Als een gezinslid met pensioen gaat, zal het inkomen dalen. De huurder kan aan Eigen Haard vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen.
  De huurprijs zal aangepast worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan Eigen Haard gevraagd werd.
  Om de herberekening te kunnen doen, moet je het document van de pensioenkas bezorgen waarop staat hoeveel je maandelijks zal ontvangen, met daarbij ook het vakantiegeld dat je zal ontvangen.

   
 4. Overlijden

  Bij het overlijden van een gezinslid kan Eigen Haard de huurprijs herberekenen. Je moet dan een kopie van de overlijdensakte bezorgen.

 

Contact

Heb je vragen over de huurprijs of denk je dat we je huurprijs kunnen aanpassen? Neem dan gerust contact op met Valérie of Evelien van Eigen Haard.

 

Valérie Wannyn
Dienst verhuring
056 76 06 66
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Evelien Manderick
Dienst verhuring
056 76 06 66
verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Mijn buren

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Soms staat men er niet bij stil dat bepaalde zaken/gedragingen hinderlijk kunnen zijn voor anderen. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt. Eigen Haard hecht veel belang aan de leefbaarheid in haar wijken.

Wij geven daarom graag een aantal tips mee om een goed contact met je buren te bevorderen:

 • Groet je buren, dat is aangenaam.
   
 • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.
   
 • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan maar beperk eventuele overlast tot een minimum.
   
 • Stoor je je aan iets? Praat dan eerst zelf met de persoon in kwestie.
   
 • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep.
   
 • Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.
   
 • Zet tv/radio/pc altijd op een aanvaardbaar volume (dus jij kan alles horen, maar de buren niet) en dit zowel ’s nachts als overdag. Hou je van luide muziek, zet dan een koptelefoon op. Als je je ramen openzet, is luide muziek ook buiten hoorbaar!
   
 • Als je ’s avonds laat buiten zit, let er dan op dat je radio niet te luid staat en zorg zelf niet voor geluidsoverlast (stemvolume aanpassen).
   
 • Soms moet je wat klusjes doen in huis, maar doe dit wanneer de buren er het minst last van hebben. Dus vermijd klussen (bv. boren en timmeren) op vroege of late tijdstippen (voor 8u00 en na 20u00). Verwittig de buren als je grote klusplannen hebt en maak eventueel afspraken.
   
 • Wasmachine/droogkast: afhankelijk van waar je wasmachine en/of droogkast staat, kunnen zij als ze werken, voor geluidsoverlast zorgen. Je kan beter niet ’s avonds laat of ’s nachts wassen. Heb je nachttarief, maak hiervan dan vooral gebruik in het weekend. Je kan eventueel ook trillingdempers onder de wasmachine plaatsen.
   
 • Stofzuig niet meer na 22u00.
   
 • Een blaffende hond in de buurt kan heel hinderlijk zijn. Een hond is een gezelschapsdier en in veel gevallen blaffen honden als ze alleen zijn. Als eigenaar merk je daar niets van, terwijl je buren hinder ervaren. Vraag dus af en toe eens aan je buren of zij geen last hebben van hondengeblaf. Heb je een hond die veel blaft, doe dan het nodige om dit te vermijden: gedragstraining, de hond in een bench onderbrengen bij je afwezigheid, navraag doen bij je dierenarts,…
  Als de buren blijvend last van het geblaf ondervinden, kunnen we aan de eigenaar van de hond vragen om hem weg te doen. 
   
 • Hakken: hoge hakken en harde zolen klinken erg door op harde vloerbekleding (vooral van toepassing op bewoners van appartementen).
  Je kan dit voorkomen door in huis op je sokken of op schoenen met zachte zolen te lopen.
   
 • Meubelen: tracht je meubelen op te heffen en niet te verschuiven. Je kan eventueel viltjes onder de stoel- en tafelpoten vastmaken.
   
 • Deuren/kastdeuren: door deuren rustig te sluiten, en niet te rennen of te springen op trappen, houd je rekening met de rust van je medebewoners.
   
 • Roepen/schreeuwen: hou er rekening mee dat buren hier eveneens last van kunnen ondervinden.
   

Veroorzaken je buren overlast?

 1. Probeer eerst in gesprek te gaan met je buur. Soms is je buur zich niet bewust van de overlast die hij je bezorgt en bekeek hij de situatie nog niet vanuit jouw standpunt. Een rustig gesprek geeft het beste resultaat.
   
 2. Als praten niet lukt, dan neem je best contact op met de wijkagent. Om te weten wie de wijkagent is van uw straat of wijk, klik hier verder wijkinspecteur pz mira (Zwevegem, Spiere-Helkijn, Anzegem, Avelgem) of wijkinspecteur pz vlas (Bellegem).
   
 3. Is er na de tussenkomst van de wijkagent nog altijd geen beterschap? Laat dit dan weten aan Eigen Haard. 
   
 4. Is de situatie nog altijd niet beter? Dan zet u best zelf stappen naar de Vrederechter.
   
 5. Als blijkt dat er verschillende buren ook overlast hebben en de oorzaak van het probleem duidelijk is, kan Eigen Haard u ondersteunen om stappen te zetten naar de Vrederechter.

 

Elena Delbeke
Sociale dienst
056 76 06 66 
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Barbara Vandeghinste
Sociale dienst
056 76 06 66 
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be


Huisbezoeken van de sociale dienst

De medewerksters van de sociale dienst komen regelmatig op huisbezoek bij de huurders. Deze bezoeken hebben als doel om de huurders beter te leren kennen en om na te gaan of het onderhoud van de woning goed lukt. Bij een huisbezoek wordt dus ook de staat van de woning bekeken.
De sociale dienst wil de huurder bijstaan en de medewerksters van de sociale dienst treden op als woonbegeleidsters. Op die manier pogen we ook de zorg voor de huurders op ons te nemen.

De medewerksters kondigen een huisbezoek altijd vooraf per brief aan. We vragen ook altijd aan de huurder de sociale dienst te verwittigen als op het afgesproken tijdstip het huisbezoek niet kan plaatsvinden.
 

Onderhoud

Gemeenschappelijke ruimtes in appartementsblokken

In bepaalde appartementsblokken maken de buren onderlinge afspraken over de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, in andere blokken regelt Eigen Haard de schoonmaak ervan (waarbij we de kosten in de huishuur doorrekenen). Wij vragen aan iedere huurder om de gemeenschappelijke ruimtes proper te houden:

 • Zet geen afval/vuilniszakken of ander persoonlijk materiaal in de gemeenschappelijke hal of tellerplaats.
   
 • Laat je huisdier er zijn behoefte niet doen, gebeurt dit wel eens per ongeluk, ruim het dan onmiddellijk zelf op.
   
 • Neem je persoonlijke post en reclamedrukwerk altijd onmiddellijk mee.
   
 • Ben je een nieuwe bewoner en moet je samen met de andere bewoners instaan voor het onderhoud? Vraag dan aan je buren hoe ze de onderhoudstaak verdelen. 
   

Afval en huisvuil

Laat geen afval rondslingeren en laat je huisvuil tijdig ophalen. 

Beperk je afval door deze tips:

 • Plak een sticker ‘geen reclame’ op je brievenbus. Dan krijg je minder papier in je bus.
   
 • Koop geen dingen in de winkel die extra verpakt zijn.
   
 • Breng oude kleren naar een kledingschuif. Die staan vaak op de parking van een supermarkt. Breng vervallen medicijnen terug naar de apotheker.
   

Wie afval op een verkeerde plaats achterlaat, doet aan sluikstorten. 
Dat is niet slim want:

 • Het maakt jouw woonomgeving ongezellig.
   
 • Muizen, duiven, ratten en ander ongedierte komen naar je gebouw.
   
 • Je geeft andere mensen vuil werk. Zij moeten alles poetsen en proper maken.
   
 • Je krijgt een boete tot 350 euro als de politie jou betrapt.

Weet je niet goed waar je je afval moet weggooien? Vraag het aan je buur, de gemeente of aan Eigen Haard. Er zijn genoeg mensen die je kunnen helpen.

Zet je vuilnis niet vroeger buiten dan 19u00 op de avond van de ophaling. Wil je weten wanneer ze bij jou het afval ophalen? Klik dan op een van onderstaande linken:

 

Hondenpoep

Ruim hondenpoep steeds onmiddellijk op, zowel in je eigen tuin als op straat. Denk eraan om bij het wandelen een plastieken zakje mee te nemen.

Contact

Heb je vragen over de leefbaarheid en het onderhoud van de woning, neem dan gerust contact met de sociale dienst van Eigen Haard. Barbara of Elena helpen je graag om een ‘thuis’ te creëren.

 

Elena Delbeke
Sociale dienst
056 76 06 66 
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Barbara Vandeghinste
Sociale dienst
056 76 06 66
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

 

Je woont bij ons maar je wilt graag verhuizen. Dan kan je een andere woning aanvragen. 

Je komt hiervoor bij ons langs om je opnieuw in te schrijven als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

Enkel in volgende situaties heb je voorrang:

 • Je hebt voorrang als je verhuist omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je huidige woning niet meer aangepast is aan de nieuwe situatie. Dat noemen we een ‘mutatie’. 
   
 • Soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
   
 • In alle andere gevallen heb je geen voorrang.

 

Huurdersparticipatie

Eigen Haard vindt haar huurders belangrijk. We zijn op zoek naar manieren om de inspraak van huurders te verbeteren. Daarom organiseert Eigen Haard tal van activiteiten:

 • Infomomenten
 • Bewonersvergaderingen
 • Enquêtes en tevredenheidsmetingen bij huurders
 • De redactieraad van de E-Hazet (driemaandelijkse nieuwsbrief van Eigen Haard)
 • Proefproject ‘Buren helpen Buren’
 • Huurdersadviesraad

Deze activiteiten worden voorbereid door Barbara van de sociale dienst.

Contact

Huurders die interesse hebben om mee te werken aan activiteiten, nemen best contact op met Barbara. Je vindt haar contactgegevens hieronder.

 

Barbara Vandeghinste
Sociale dienst
056 76 06 66
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Wat is een domicilieadres?

Dit is de plaats waar je woont en waar je officieel ingeschreven bent. 

Je moet het altijd vooraf laten weten aan Eigen Haard als er iemand bij je wil komen wonen. Eigen Haard gaat dan na of die persoon in een sociale woning kan wonen. Er mag bijvoorbeeld geen eigendom zijn en de woning moet groot genoeg zijn.  

Eigen Haard moet dan eventueel de huishuur aanpassen, want in de meeste gevallen moeten we het inkomen van alle meerderjarige personen meetellen in de berekening van de huishuur. 

Wat is domiciliefraude?       Wat is geen domiciliefraude?
 • Als je een persoon laat inwonen zonder dit door te geven aan Eigen Haard.
 • Als er kleinkinderen of vakantiegangers soms eens overnachten. 
 • Als je de sociale huurwoning gewoon als domicilieadres gebruikt, maar er verder niet in woont of de woning onderverhuurt. 
 • Als je een latrelatie hebt of jouw partner blijft enkele nachten slapen. 

 

Waarom treedt Eigen Haard op tegen domiciliefraude?

 • Misbruik van de sociale zekerheid (sociale fraude): bijvoorbeeld ontvangen van een hogere ziekte-uitkering dan waarop men recht heeft.
   
 • Het is niet eerlijk ten opzichte van andere huurders die hun situatie wel juist doorgeven en daardoor misschien een hogere huurprijs betalen.
   
 • De wachtlijsten zijn heel lang. Het is dus onaanvaardbaar dat iemand een woning niet bewoont. 

Als wij bewijzen hebben van domiciliefraude en als de huurder zijn situatie niet wil in orde brengen, dan kunnen wij een verder onderzoek laten instellen.
We werken hiervoor eventueel samen met de politie. 

 

Mogelijke gevolgen bij het plegen van domiciliefraude:

 • Strenge boetes
   
 • Eventueel opzeg van de huurovereenkomst
   
 • ...

Heb je vragen of heb je zelf het vermoeden dat iemand in je omgeving niet in zijn/haar sociale woning woont of niet zijn juiste gezinssituatie doorgeeft?
Neem dan contact op met Eigen Haard: socialedienst@eigenhaardzwevegem.be of 056/76 06 66 (Barbara Vandeghinste of Elena Delbeke).

Wij bekijken elke situatie op een menselijke manier. Zo krijgen nieuwe relaties voldoende tijd om hun nieuwe situatie in orde te brengen en kunnen wij eventueel een proeftermijn toestaan (alleen met akkoord van Eigen Haard). 

Bovenop de huurprijs moeten de huurders vaak bijkomende kosten betalen, bv. voor water, elektriciteit en verwarming.
Hier volgen een aantal tips om deze kosten te beperken. Ook in verband met veiligheid krijg je enkele tips.

Water

Water is kostbaar, wees zuinig! We geven je graag enkele tips om water te besparen:

 • Neem een douche in plaats van een bad. Een gevuld bad bevat ongeveer 120 liter, terwijl een gemiddelde douchebeurt ongeveer 60 liter verbruikt.
   
 • Als je een nieuwe wasmachine of vaatwasser koopt, kies dan voor een energiezuinig toestel met label A+ of beter. Check zeker bij Fluvius of je in aanmerking komt voor een premie voor de aankoop van een energiezuinig toestel.
   
 • Draai altijd de kraan dicht terwijl je je tanden poetst.
   
 • Leg altijd een deksel op je pan, zo verdampt er minder water.
   
 • Laat je wasmachine of vaatwasser alleen maar draaien als die vol zit.
   

Ook een lekkende kraan of een doorlopend toilet heeft een groot effect op je waterfactuur. Druppen er tien druppels per minuut uit je kraan? Dan betaal je al snel 17 euro extra op je jaarlijkse waterfactuur. Voor een toilet dat blijft lopen, ben je al snel 900 euro per jaar (of 75 euro per maand) kwijt. 

Laat een lekkende kraan of doorlopend toilet dus snel herstellen. De herstelling betaal jij als huurder zelf. 

Voorkomen is nog belangrijker. We geven je een aantal tips:

 • Ontkalk elk jaar je kranen met azijn.
   
 • Vervang dichtingsringetjes als je merkt dat er water begint door te sijpelen. 
   
 • Draai elk jaar de afsluitkraantjes achter het toilet en de gootsteen eens dicht en weer open.
   
 • Zorg dat de waterleiding niet bevriest op plaatsen waar het zeer koud is (bijvoorbeeld de garage). Bescherm de waterteller, de leiding en de kranen met isolatiemateriaal of dekens. 
   

Ventileren

Laat frisse lucht binnen! Wist je dat we gemiddeld 85% van ons leven binnenshuis doorbrengen? Dan weet je meteen hoe belangrijk het is om van je huis een gezonde leefomgeving te maken. 

Koken, verwarmen, stofzuigen, strijken en zelfs gewoon ademhalen: ze brengen stoffen in de lucht die je ziek kunnen maken. Zonder frisse lucht krijg je vaker hoofdpijn en word je makkelijker ziek. Ook maakt slechte lucht jouw woning vochtig en creëert schimmels.

Ventileren en verluchten is de boodschap:

 • Zet ’s morgens en ’s avonds enkele ramen wijd open. Zelfs voor een kwartier of half uur heeft dat effect. 
   
 • Hou verluchtingsroosters vrij. Plak ze niet af.
   
 • Nam je een douche of bad? Zet het dichtstbijzijnde raam open.
   
 • Kook je? Zet dan de dampkap aan en het raam open.
   
 • Droog je kleren in je woning? Zet ook dan een raam open.
   

Ook in de winter is het de moeite de ramen kort open te zetten: frisse lucht maakt je huis droger. En droge lucht vraagt minder energie om op te warmen. Dus je verbruikt minder energie.

Je leest meer over verluchten en ventileren in onze folder Eerste Hulp bij vochtproblemen

Elektriciteit

Met enkele kleine aanpassingen beperk je jouw energieverbruik, de meeste ingrepen kosten je niks!

 • De ideale temperatuur in de slaapkamer is 18 graden. Voor de keuken en living is dat eerder 21 graden. Maar trek gerust een extra trui aan en bespaar 7% energie door de verwarming één graad lager te zetten.
   
 • Laat ’s nachts of overdag als er niemand thuis is de temperatuur in jouw leefruimten zakken tot 15 of 16 graden.
   
 • Zorg dat je ramen proper zijn en open altijd je gordijnen, dan kan de zon je woning verwarmen.
   
 • Een kamer verwarmen met een elektrisch toestel doe je beter zo weinig mogelijk.
   
 • Kies voor spaarlampen of (warmwitte) led-lampen op plaatsen in je woning waar vaak het licht brandt. Schakel lampen altijd uit tenzij je onmiddellijk terugkeert.
   
 • Ontdooi geregeld je koelkast en vriezer. Een ijslaag zorgt voor een hoger verbruik. Zet geen warme voedingswaren in je koelkast.
  Laat ingevroren eten ontdooien in je koelkast: ze helpen je koelkast koud te houden. Een volle koelkast verbruikt meer energie dus beperk de inhoud.
   
 • Schakel toestellen zoals een televisie volledig uit met de aan/uitknop: in stand-by verbruikt het toestel nog altijd energie. 

Voor meer tips kijk je op de website van energiesparen.

 

Ontluchten radiatoren

Wanneer ontluchten?

 • De radiatoren warmen niet volledig op

 • De radiatoren maken een borrelend geluid

Hoe?

Leg eerst de verwarmingsketel af en draai de radiatoren open.
Volgende foto’s tonen in volgorde wat je daarna moet doen:

Ontluchten van radiatoren

 1. Aan de zijkant (of bij oudere radiatoren aan de bovenkant) van iedere radiator vindt u het ontluchtingskraantje.
   
 2. Met een ontluchtingssleuteltje (zie foto) of met een schroevendraaier kan je het ontluchtingskraantje open draaien.
   
 3. Neem het ontluchtingssleuteltje en plaats het op het ontluchtingskraantje (of plaats de schroevendraaier op de vijs).
   
 4. Draai het ontluchtingssleuteltje een kwartdraai zodat het kraantje opent. Hou er voor de zekerheid iets onder om eventueel water op te vangen.
  Als je een sissend geluid hoort, ontsnapt er lucht. Komt er water uit, sluit dan onmiddellijk het kraantje, dit betekent dat er geen lucht meer aanwezig is.

Kamerthermostaat

Soorten

In de woningen van Eigen Haard zijn verschillende thermostaten geïnstalleerd. We geven hier nog wat informatie over het gebruik van deze toestellen.

 1. Vaillant Calormatic 350
 2. Vaillant Calormatic 370
 3. Riello
 4. Junkers CR50
 5. Calormatic VRT 50

Contact

Werkt je thermostaat niet of lukt het niet om hem te bedienen. Neem gerust contact op met de technische dienst van Eigen Haard op het nummer 056 76 06 66.

 

De lekcheck

Omdat iedereen nu meer moet betalen voor het drinkwater, krijgt Eigen Haard regelmatig telefoon van mensen die denken dat ze met een lek zitten.
Als je denkt dat je met een lek zit, kan je dit zelf controleren door volgende stappen te volgen:

 1. Controleer eerst of er geen kranen lekken of dat het toilet niet doorloopt.
   
 2. Schrijf de meterstand op voor je gaat slapen (wanneer je geen water meer gebruikt).
   
 3. Gebruik die nacht geen toestellen die water verbruiken (bijvoorbeeld wasmachine, vaatwasmachine, toilet, …).
   
 4. Schrijf ’s morgens de meterstand opnieuw op (vóór je water gebruikt).
   
 5. Vergelijk de twee meterstanden met elkaar. Zijn de laatste cijfers veranderd? Dan heb je wellicht een lek.
   
 6. Als je effectief een lek hebt, contacteer dan Eigen Haard.

 

Budgetmeter

Wat?

De netbeheerder (Fluvius) plaatst een budgetmeter. Je kan er niet zelf voor kiezen. Het is pas als je commerciële energieleverancier je dropt en je schulden maakt bij je netbeheerder dat een budgetmeter elektriciteit en/of gas wordt geplaatst. Eigen Haard speelt hier geen enkele rol in.

Met een budgetmeter betaal je vooraf voor elektriciteit en gas. Zo kan je je verbruik beter in het oog houden. Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en gas. Op deze budgetmeters kan je krediet zetten, zoals op een gsm. Je kan dan verbruiken tot dit krediet op is en dan moet je herladen. 
 

Weigeren?

Je mag dit niet weigeren. De plaatsing van een budgetmeter door je netbeheerder staat in de wet (meer bepaald in het Energiebesluit).

Als je de netbeheerder niet binnen laat om een budgetmeter te plaatsen, mag hij een verzoek tot afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie (LAC) zodat je elektriciteit en/of aardgas kan worden afgesloten. Het is dus in jouw voordeel om een budgetmeter te laten plaatsen.
 

Opladen?

Een budgetmeter werkt met een kaart om op te laden. In elke gemeente is er minstens één plaats waar je die kaart kan opladen, meestal bij het OCMW.
Ook in de klantenkantoren van de netbeheerder kan je je kaart opladen.

Je kan om het even waar in Vlaanderen je kaart opladen. Dat moet niet in je eigen gemeente zijn. Op de websites van de netbeheerders kan je opzoeken waar je je budgetmeter in je buurt of eventueel in de buurt van je werk kan opladen:

www.eandis.be/eandis/klant/k_oplaadpunten.htm
 

Schulden aflossen?

Het verbruik van het hulpkrediet en het verbruik op 10 ampère is niet gratis. Dit verbruik wordt automatisch terugbetaald via de opladingen van je budgetmeter.

Laad je je kaart voor minder dan 50 euro op?
Dan wordt ten hoogste 35 procent (of iets meer dan een derde) afgehouden om je schuld af te lossen.

Laad je je kaart voor meer dan 50 euro op?
Dan wordt 35 procent van 50 euro afgehouden + alles boven 50 euro om je schuld af te lossen.

Voorbeeld
Je hebt een schuld van 100 euro voor het noodkrediet en de 10 ampère. 

 • Stel: Je laadt je kaart op voor 20 euro. Maximaal 7 euro wordt afgehouden om je schuld te betalen, namelijk 35 procent van 20 euro. Je budgetmeter wordt voor het resterende bedrag, dus 13 euro opgeladen. Je schuld bedraagt nog 93 euro (100 euro - 7 euro).
   
 • Stel: je laadt je kaart op voor 80 euro. Er wordt 47,5 euro afgehouden om je schuld te betalen, namelijk 17,5 euro (35 procent van 50 euro) + 30 euro (alles boven 50 euro). Je budgetmeter wordt geladen voor 32,5 euro (80 – 47,5 euro). Je schuld bedraagt nog 52,5 euro (100 – 47,5 euro).

Ook de schulden bij de netbeheerder voor de energie die je verbruikt hebt vóór de plaatsing van de budgetmeter, moeten afgelost worden.
Als deze schulden lager zijn dan 750 euro, stuurt de netbeheerder je een brief waarin hij je voorstelt om deze schuld af te bouwen met 5 euro per week per energie via de budgetmeter.
Als je dus zowel schulden hebt voor elektriciteit als voor aardgas, betaal je 10 euro per week af via je budgetmeter. Op die manier kan je deze schulden aflossen op maximaal drie jaar. Dit betaalplan start ten vroegste dertig dagen nadat je de brief kreeg.
Als je toch een andere regeling voor de betaling van je schuld wilt uitwerken, kan je tot vijf dagen voor de start van het voorgestelde betaalplan contact opnemen met je netbeheerder om dit te bespreken.  

Voor schulden vanaf 750 euro voor elektriciteit en/of aardgas of 1.000 euro voor elektriciteit en aardgas samen, moet de netbeheerder eerst naar de LAC vooraleer hij deze schulden eventueel mag programmeren in de budgetmeter. 

Let op: ook als je niet oplaadt, tikt de afbouw van de schuld verder en wordt het krediet in je budgetmeter negatief. Door op te laden wordt dit negatief krediet terug aangezuiverd.

Je netbeheerder bezorgt je elk jaar een duidelijk overzicht van je schulden.

De budgetmeter kan je niet gebruiken om schulden bij je vroegere leverancier terug te betalen. Dat betekent niet dat je die schulden niet meer moet betalen. 

Contact

De budgetmeter wordt niet geplaatst door Eigen Haard. Heb je vragen over de budgetmeter, neem dan contact op met Fluvius:
078 35 35 34 (iedere weekdag van 8 tot 20u – zaterdag: van 9 tot 13u)

 

Rookmelder

Belang

Woningbranden eisen elk jaar mensenlevens. Vooral de rook maakt vlug slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Als het 's nachts begint te branden, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders helpen je hierbij!

Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen vanaf 1 januari 2020. Eigen Haard plaatste in alle huurwoningen rookmelders. Als huurder bent u dan ook verplicht om deze rookmelders te laten hangen. 

Doe je deze toch weg? Eigen Haard rekent €30 aan per verdwenen rookmelder. Als er in je woning een brand uitbreekt en er is geen rookmelder aanwezig, kan dit grote gevolgen hebben voor jouw en je gezin. Ook kan dit invloed hebben op je brandverzekering. 

 

Goed onderhoud

Bij een goed onderhoud kan de batterij 10 jaar werken. Door vuil en stof kan de rookmelder een vals alarm of een vervelend geluid geven. Hierbij wat tips om de rookmelder goed te onderhouden:

 • Druk de knop in het midden in, tot je driemaal een piepend geluid hoort. Doe deze test om de twee maanden. 
 • Stof geregeld af.

 

Toch een vals alarm of een vervelend geluid?

 • Neem de rookmelder af van de bevestigingsplaat
 • Schakel het toestel uit via het pinnetje aan de onderkant.
 • Reinig het toestel grondig met een stofzuiger (zeker niet met water).
 • Schakel vervolgens het toestel terug aan. 

 

Kosten?

Eigen Haard installeerde de rookmelders op haar kosten. Toch kunnen er kosten aangerekend worden. We lijsten op wanneer we de kost voor de rookmelder aanrekenen aan de huurder:

 • Weggenomen of onbruikbaar gemaakte rookmelders (zal worden gecontroleerd tijdens huisbezoeken).
 • Reinigen van het toestel ter plaatse door medewerker Eigen Haard of derden.
 • De garantie van het toestel vervalt indien de rookmelder werd beschadigd.

 

CO-melder

Koolstofmonoxide of CO is kleur- en geurloos gas. Dat maakt het zo gevaarlijk. Aan CO-intoxicatie sterven jaarlijks mensen in ons land. Tijd dus voor een woordje uitleg. 

 

Waar ontstaat CO?

CO kan komen uit de kachel, een open haard, de ketel van de centrale verwarming, de schouw, de boiler voor warm water of het gasvuur. Als deze niet goed werken of als je de kamer niet goed verlucht.

 

Wat doe je bij co-intoxicatie?

Open meteen alle ramen en deuren. Schakel het verbrandingstoestel uit. Bel 112 en geef door dat er mogelijk CO-intoxicatie is. Vertel zeker ook of er iemand bewusteloos is. Evacueer het slachtoffer uit de kamer, als dit kan. 

 

Hoe herken je co-intoxicatie?

Een co-intoxicatie geeft bepaalde klachten. Meestal hebben medebewoners ook deze klachten. De klachten verbeteren als je in de frisse lucht bent. Deze klachten zijn hoofdpijn, moe en/of misselijk zijn. Soms kan je ook flauw vallen. 

 

Vermijd co-intoxicatie!

 • Verlucht jouw woning.
 • Zorg dat er altijd voldoende verluchting is bij verbrandingstoestellen.
 • Houd ventilatieroosters open, kleef ze zeker niet dicht.
 • Gebruik geen verplaatsbare verwarmingstoestellen.
 • Als er een periodiek onderhoud moet gebeuren aan je verwarmingstoestel, laat de aannemer binnen om dit te kunnen doen.
 • Laat uw auto niet met draaiende motor achter in een gesloten garage. 

 

Co-melder?

Eigen Haard heeft in alle woningen met een open ketel co-melders geplaatst. Heb je een open ketel en nog geen CO-melder? Neem dan contact op met de technische dienst op het nummer 056/76 06 66 of via mail naar technischedienst@eigenhaardzwevegem.be

 

Contact

Maakt je rookmelder een geluid dat je niet kunt verhelpen?  Heb je vragen omtrent een aangerekende kost? Of heb je vragen over de co-melder?
Contacteer de technische dienst van Eigen Haard op het nummer 056 76 06 66.


Bereid je goed voor op een verhuis. Daarom geven we een aantal concrete tips:

 • Betaal je huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode.

 • Zorg dat de woning volledig ontruimd is op het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken.
   
 • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en/of kabel-tv.
   
 • We spreken tijdens de plaatsbeschrijving af wie de energieleverancier op de hoogte brengt van de verhuis, door hen de verhuisfiche met de meterstanden te bezorgen. Laat zeker geen meters afsluiten. Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de energiemarkt (Vreg).
   
 • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. Bpost heeft een betalende verhuisservice ‘DoMyMove’ die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.

 

Eigen Haard hecht veel belang aan het geven van tips om het wonen zo aangenaam mogelijk te maken. We willen onze huurders ook helpen om de kosten te drukken.

Vandaar dat we in het traject huurdersparticipatie ook jaarlijks een aantal informatiemomenten plannen. 

Voorstellen voor informatiemomenten rond een bepaald woonthema zijn altijd welkom bij Barbara.

 

Barbara Vandeghinste
Sociale dienst
056 76 06 66
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be