Welkom huurders van Avelgem, Outrijve en Bossuit!

Sinds 1 januari 2023 zijn de huurders van Avelgem toegevoegd aan het werkingsgebied van Eigen Haard.

De Vlaamse regering heeft beslist dat de werkingsgebieden aaneengesloten moeten zijn.
Eigen Haard met werkingsgebied Zwevegem en Spiere-Helkijn is de buur van Avelgem. Kerkhove is reeds sinds jaren deel van Eigen Haard. En nu komen ook Avelgem, Outrijve en Bossuit erbij.

Voor de huurders van Avelgem, Outrijve en Bossuit zal er niet veel veranderen.
Iedereen kan in zijn/haar woning blijven, de huurprijsberekening gaat volgens dezelfde regels zoals opgelegd door de Vlaamse regering, de waarborg en huurcontract wijzigen niet.
Het onderhoudscontract met de firma Equans (tel. 056 21 89 75) werd door ons verlengd (enkel voor huurders van Avelgem, Outrijve & Bossuit).
Voor andere technische meldingen kan er contact opgenomen worden via mail naar technischedienst@eigenhaardzwevegem.be of bellen op het nummer 056 76 06 66.

De contactpersonen en het rekeningnummer om de huur op te storten wijzigt wel.

In mei '23 zullen we ook nog van naam veranderen, omdat we ons dan moeten omvormen van Sociale Huisvestingsmaatschappij naar Woonmaatschappij. Maar achter die nieuwe naam blijven dezelfde personen!

We hopen dat de nieuwe huurders van Avelgem, Outrijve en Bossuit zich snel thuis zullen voelen bij Eigen Haard.
We heten hen alvast van harte welkom!Contactgegevens Eigen Haard