Overslaan en naar de inhoud gaan

3. Ik wil mijn huurwoning opzeggen

Hoe zeg ik de woning op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je kan hier ook een opzegformulier afdrukken en dit persoonlijk aan ons bezorgen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het hele gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

Hierna kan je een opzegformulier afdrukken en ons terug bezorgen:

 

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Bijvoorbeeld: je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt , dan geldt een kortere opzegperiode van twee maanden. 

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.
 

Laat de woning in goede staat achter

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijg je jouw huurwaarborg terug. Je geeft jouw sleutels aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

Contact

Heb je vragen over hoe een opzeg verloopt, contacteer de technische dienst van Eigen Haard. We helpen je graag verder (tel.: 056 76 06 66).

Bij begin en einde van de huur

Als je je intrek nam in de woning of het appartement werd er een plaatsbeschrijving opgemaakt. Nu moet je de woonst teruggeven in de staat waarin je die hebt gekregen volgens deze plaatsbeschrijving. 

Op het einde van je opzegtermijn, wordt opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. Jij en de nieuwe huurder zijn daarbij aanwezig. De staat van de woning wordt gedetailleerd beschreven. Alles wordt genoteerd en we nemen foto’s. De plaatsbeschrijving moet ondertekend worden door jou als vertrekkende huurder, door de nieuwe huurder en door iemand van Eigen Haard. 

We vergelijken de plaatsbeschrijving met de plaatsbeschrijving die we opmaakten toen je de woning betrok. 

Als blijkt dat er schade is in de woning (door jouw toedoen), zullen we deze schade aan jou aanrekenen en zullen wij dit bedrag rechtstreeks aftrekken van je huurwaarborg. Als de waarborg niet volstaat om alle kosten te dekken, zullen wij de ontbrekende som aan jou vragen. 

De kosten van de plaatsbeschrijving bedragen 35 euro voor de vertrekkende huurder en 35 euro voor de nieuwe huurder.

Contact

Heb je vragen over de plaatsbeschrijving, contacteer de technische dienst van Eigen Haard (tel.: 056 76 06 66).

Hoe?

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Die kosten trekken we af van de waarborg. Wat overblijft, storten we op jouw rekening.

Voor appartementen op Abeele en Hinnestraat zal de huurwaarborg pas teruggegeven worden na de jaarlijkse afrekening van de huurlasten.

Contact?

Heb je vragen over de huurwaarborg, neem dan contact op met de technische dienst van Eigen Haard (tel.: 056 76 06 66).