Overslaan en naar de inhoud gaan

1. Missie en visie

Het beleid van Eigen Haard is gebaseerd op drie pijlers:

  • Een toename van het aantal sociale woningen.
  • De huurder centraal.
  • Een personeelsploeg waarbij elke medewerker evenwaardig en onvoorwaardelijk de organisatie ‘dient’.
     

Missie

Eigen Haard bouwt en verhuurt sociale woningen. Deze woningen zijn kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig. Samen met haar partners en ingebed in het sociaal woonbeleid van de Vlaamse regering, levert Eigen Haard een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod.

Haar dienstverlening is helder, correct, financieel leefbaar en klantvriendelijk. Een gelijke behandeling van de cliënten is vanzelfsprekend, met respect voor ieders levensbeschouwing en achtergrond.

Eigen Haard plaatst haar huurders centraal, via onder meer huisvestingsondersteuning en woonbegeleiding. Voor de (boven)lokale woonactoren en plaatselijke besturen is Eigen Haard een aanspreekpunt, partner en betrokken vertegenwoordiger. Eigen Haard realiseert in haar werkgebied de Vlaamse wooncode en levert een bijdrage tot betaalbaar en kwalitatief wonen voor mensen die moeilijk op de private huurmarkt aan hun trekken komen.
 

Visie

Eigen Haard wil een goede woonmaatschappij zijn en streeft naar tevreden bewoners. De huurder staat centraal in het beleid en de dienstverlening. Tijdens de komende jaren zal de huurder meer en meer betrokken worden in het beleid. Daartoe zal een huurdersadviesraad worden opgericht en een laagdrempelig en helder overleg.

Eigen Haard Zwevegem zal creatief inspelen op maatschappelijke trends en haar woonkwaliteit en dienstverlening verder verbeteren.

Concreet betekent dit:

  • Meer woningen aangepast aan veranderende woonbehoeften.
  • Een goed beheer van de huidige woningen.
  • Gezonde financiën, met voorrang voor toekomstgerichte nieuwbouw en duurzame renovatie.

Eigen Haard zal de betrokkenheid en de ontplooiing van haar medewerkers nog doen toenemen. Een optimaal personeelsbeleid zal daartoe bijdragen. De klemtoon zal liggen op samenwerking, vorming, competentieontwikkeling, begeleiding, opvolging en evaluatie.