Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

1. Is Eigen Haard open in deze periode?

Ja, wij zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar op het nummer 056/76 06 66. Je kan ons ook bereiken door een mail te sturen naar info@eigenhaardzwevegem.be.
Naar het kantoor komen kan enkel op afspraak. Je moet hiervoor vooraf contact opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan: 

2. Kan ik me momenteel inschrijven voor een sociale woning?

Inschrijvingen kan enkel op afspraak op ons kantoor. 
Voor het maken van een afspraak, neem je vooraf contact op met Sofie Vanassche of Evelien Manderick op het nummer 056/76 06 66 (toets 2) of via mail naar kandidaten@eigenhaardzwevegem.be.

 

3. Ik heb momenteel een inkomensverlies door Corona. Kan ik een herberekening van mijn huishuur aanvragen bij Eigen Haard?

U kan na 1 maand een herberekening van uw huishuur aanvragen als uw inkomen gedaald is (minstens 20%) door de coronamaatregelen (bijvoorbeeld personen die tijdelijke werkloos zijn wegens overmacht corona, personen met interimcontracten, freelancers, ziekteverlof door het coronavirus).

 • Welke documenten moet u ons bezorgen?
 • Vermindering inkomen tewerkstelling: attest werkgever als bewijs dat de reden corona is + loonfiche of attest werkloosheid van de voorbije maand.
 • Vermindering door ziekte: attest huisarts corona + attest uitkering mutualiteit.

We hebben de inkomsten nodig van alle meerderjarige - niet schoolgaande gezinsleden.
Heeft er een gezinslid geen inkomen? Bezorg ons dan ook een verklaring op eer.

 

 • Waar en hoe moet ik mijn documenten bezorgen?

Vermeld duidelijk uw naam en adres.

 

4. Je huur betalen is even moeilijk?

Neem contact op met Valérie Wannyn op het nummer 056/76 06 66 (optie 2) of via mail naar verhuring@eigenhaardzwevegem.be.
We bekijken dan samen wat mogelijk is.

 

5. Ik heb een technisch probleem. Kan er iemand langs komen hiervoor?

Onderhoud & herstellingen worden terug opgestart. Plaatsbezoeken worden altijd telefonisch afgesproken met u en volgende regels gelden:

 • de afstand van 1.5 meter is verplicht. 
 • gebruik van eigen materiaal door aannemer & aftekenen werkbon door huurder met eigen balpen. 
 • de handen worden ontsmet door aannemer bij aankomst en vertrek. 
 • de ruimte moet door de huurder voldoende verlucht worden en de binnendeuren blijven open. 
 • de afspraak wordt afgezegd of stopgezet als er een vermoeden van besmetting is of sprake is van ziekte van zowel de huurders als de uitvoerder. 

Hebt u een technisch probleem? Contacteer de technische dienst op het het nummer 056/76 06 66 (toets 1) of via mail naar technischedienst@eigenhaardzwevegem.be.

 

6. Ik heb hulp nodig in deze periode. Bijvoorbeeld voor boodschappen, voor maaltijden, …

 • Ik woon in Zwevegem, Sint-Denijs, Moen of Otegem 
  Heb je hulp nodig bij je boodschappen of maaltijden aan huis? Heb je andere vragen? Of heb je gewoon nood aan een babbel? Contacteer dan het sociaal meldpunt op het nummer 056/76 55 67. Wil je hierover meer specifieke informatie? Klik dan op deze link: www.zwevegem.be/sociaalmeldpunt.
   
 • Ik woon in Bellegem 
  Heb je hulp nodig? Bel dan op het gratis nummer 1777. Of klik voor meer informatie door op volgende link www.kortrijk.be/nieuws/corona.
   
 • Ik woon in Kerkhove
  Heb je hulp nodig? Bel dan op het nummer 056/65 30 30. Voor meer informatie, klik door op volgende link www.avelgem.be.
   
 • Ik woon in Anzegem
  Heb je hulp nodig? Ken je iemand die hulp kan gebruiken? Bel dan naar het Sociaal Huis op het nummer 056/77 88 28. Klik voor meer informatie door op volgende link: www.anzegem.be/anzegemhelpt.
   
 • Ik woon in Spiere-Helkijn
  Heb je hulp nodig? Bel dan op het nummer 056/45 59 59. Wil je meer informatie? Of wil je zelf andere mensen helpen? Klik dan op volgende link www.spiere-helkijn.be
   

1. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te kunnen inschrijven voor een sociale woning?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. 

De persoon die de woning wil huren (referentiehuurder) en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning zal wonen moet voldoen aan 4 belangrijke voorwaarden. 

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan Eigen Haard elektronisch opvragen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten. 

Bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een OCMW die jou begeleidt.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Je inkomen (van de kandidaat en van de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning zal wonen) mag niet te hoog zijn.

Met inkomen bedoelen we de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling

Wij kijken naar het meest recente aanslagbiljet (van de belastingen) en naar andere inkomsten van dat jaar (= referentie-inkomen).

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2020:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2020

Alleenstaande

25.317 euro

Alleenstaande met handicap

27.438 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

37.974 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.123 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer bij een OCMW of een andere instelling voor schuldbemiddeling die de Vlaamse Gemeenschap erkend heeft?

We kijken dan naar je actueel besteedbaar inkomen.

Heb je geen referentie-inkomen of is je referentie-inkomen te hoog, maar verdien je nu minder?  Dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden. 

 

Eigendom

Jij (en je partner die mee zal wonen in de sociale woning) hebt geen woning of bouwgrond in binnen- of buitenland.

 • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
 • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik
 • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal
 • volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven
 • volledig of gedeeltelijk zelf of door een derde in erfpacht of opstal gegeven

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders mogen deze zakelijke rechten niet in hun vennootschap brengen. 

Er zijn een paar uitzonderingen (1 jaar na toewijzing van een sociale woning moet je wel voldoen aan de eigendomsvoorwaarde):

 • Kosteloze verwerving (vb. schenking of erfenis).
  • gedeeltelijke volle eigendom of vruchtgebruik
  • gedeeltelijk recht van erpacht, opstal
  • bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal
 • je hebt nog een eigendom met je (ex-) partner, en die (ex-)partner gaat de sociale woning niet mee bewonen.
 • je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw inschrijving.
 • je woning is onaangepast aan de fysieke mogelijkheden door uw handicap.
 • je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • je verliest het beheer van je woning door een faillissement of ten gevolge van een collectieve schuldenregeling. 

 

Nederlands spreken

Als je bij ons langs komt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld. Voor mensen die in Spiere-Helkijn wonen, maken we een uitzondering.

Om je in te schrijven, is er geen taalkennisvereiste. Maar als huurder heb je dat wel.
Kan je nog geen of te weinig Nederlands tijdens de inschrijving, sturen we je graag door naar:


Het Huis van het Nederlands
Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
tel. 056 32 44 86
mail: 
kortrijk@integratie-inburgering.be

Want na 1 jaar sociaal huren, moet je als huurder de basistaalvaardigheid Nederlands hebben.  Heb je dat na 1 jaar niet, moet Eigen Haard dit doorgeven aan de Toezichthouder.  Die kan je een geldboete geven.

 

2. Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht.

Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. 

 

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze volgen hier in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste.

In alle omstandigheden krijgen kandidaten die al enige tijd in de gemeente wonen of gewoond hebben voorrang, namelijk:

 • Voor Spiere-Helkijn, Anzegem (Kaster) en Avelgem (Kerkhove): personen krijgen voorrang als ze in de periode van zes jaar voor de toewijzing, drie jaar in de gemeente wonen of woonden.
   
 • Voor Zwevegem (Zwevegem, Moen, Otegem, Sint-Denijs): personen krijgen voorrang als ze in de periode van tien jaar voor de toewijzing, drie jaar in de gemeente wonen of woonden.

 

 1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben (voorbeeld: rolstoelaangepaste woningen). 

 

 1. Senioren

Kandidaat-huurders die 65 jaar of ouder zijn, hebben voor bepaalde woningen/appartementen in Groot-Zwevegem en Bellegem voorrang (gelijkvloers of met de lift te bereiken).

 

 1. Personen met een beperking

Een kandidaat-huurder met intensieve woonbegeleiding door een dienst die mensen met een beperking ondersteunt, kan voor enkele specifieke appartementjes (in Zwevegem en Moen) voorrang krijgen.

 

 1. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure. 

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning of hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 

 

 1. Huurders van Eigen Haard die te klein of te groot wonen door gezinswijziging.

Een huurder die te klein of te groot woont na gezinswijziging zonder dat dat te wijten is aan meerderjarige personen die na de aanvang van de huurovereenkomst zijn komen inwonen, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van Eigen Haard die wel voldoet aan de normen. De inkomensvoorwaarden gelden dan niet. Het is wel belangrijk dat de huurder altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie doorgeeft.

 

 1. Huurders van Eigen Haard die moeten verhuizen omdat hun woning gerenoveerd of afgebroken wordt. 

Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

 

 1. Kandidaat-huurders die in een van de volgende situaties wonen.

Je woont langer dan 6 maanden in de woning en binnen de 2 maanden na besluit ben je ingeschreven of meld je het aan Eigen Haard.

 • De woning werd onbewoonbaar verklaard volgens art. 135 Nieuwe Gemeentewet.
 • De woning werd ongeschikt verklaard van art. 15 van de Vlaamse Wooncode: er zijn minstens 3 gebreken van cat. III onder 'omhulsel' of 'binnenstructuur' of minstens 3 gebreken van cat. IV en 60 strafpunten. 

Deze voorrang vervalt als het besluit opgeheven wordt, tenzij kandidaat in een noodwoning woont. Deze voorrang telt niet als je zelf verantwoordelijke bent voor de gebreken. 

 

 1. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Hoger ook uitleggen. De ADL-woning maakt zelfstandig wonen mogelijk.

 

 1. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Uitzonderingen mogelijk. 
Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.

 

3. Kan ik mijn keuze nog wijzigen?

Je kan de keuze van je gevraagde woningen en/of appartementen op elk moment laten veranderen. Dit kan enkel schriftelijk of in ons kantoor na afspraak. 

 

4. Hoe kan ik weten welke plaats ik heb op de wachtlijst?

De wachtlijst verandert elke dag

De wachtlijst is voortdurend in beweging! Jouw plaats kan dagelijks wijzigen: er komen inschrijvingen bij en Eigen Haard doet nieuwe verhuringen. 

 

Je kunt zowel vooruit als achteruit gaan op de wachtlijst. Hoe kan dat?

Uitbreiding woonkeuze:  als kandidaat-huurder kan je op elk moment je aanvraag wijzigen. Iemand die eerder dan jij ingeschreven was, en zijn keuze wijzigt naar woninggroepen waar je ook voor ingeschreven bent, komt dus voor jou te staan op de wachtlijst.
 

Voorrangsregels: het wettelijk toewijssysteem houdt achtereenvolgens rekening met

 • de rationele bezetting (grootte van de woonst ten opzichte van de grootte van het gezin)
 • een aantal absolute voorrangsregels (onder andere voorrang huurder Eigen Haard van wie de woning te groot of te klein geworden is volgens het aantal gezinsleden)
 • de optionele voorrangsregels (voorrang volgens de officiële woonplaats in de voorbije jaren)
 • de datum van de aanvraag (inschrijvingsdatum)
   

Renovaties: Eigen Haard heeft een aantal verouderde woningen. Wanneer die gerenoveerd worden, moet Eigen Haard de huurder van zo een woning voor nemen op kandidaten die eerder ingeschreven waren.

Je kan bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.
Je kunt dit hier via de website ook zelf opvragen met je inschrijvingsnummer en rijksregisternummer. Klik op onderstaande link om je plaats op de wachtlijst op te vragen.

Plaats op de wachtlijst opvragen

 

5. Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

 1. Je accepteerde een sociale woning van Eigen Haard.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

 

6. Hoe lang moet ik wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu maak je een wachttijd door tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrang is voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

 

7. Hoeveel huur zal ik betalen?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
basishuurprijs - gezinskorting - patrimoniumkorting + extra huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

 • Basishuurprijs via inkomen

We houden rekening met het inkomen van de huurder en van alle meerderjarige gezinsleden. (Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee). We delen het gezamenlijk geïndexeerde inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs. 

 

 • Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. 

 

 • Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde volgens het schattingsmodel van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat is de huurprijs die de sociale woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

 

 • Energiecorrectie

Voor woningen waar er energiezuinige investeringen gedaan werden, kan er een energiecorrectie bij de huur gerekend worden. De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die er minder verbruikt wordt door de extra investeringen. Deze hoeveelheid energie wordt berekend volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegt. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat er bespaart wordt op de energiefactuur. 

 

 • Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken. 

 

 • Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

 

 • Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over 
op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

 

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens.

Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Stijgt je inkomen als huurder en verdien je meer dan de toegelaten inkomensgrens, dan zal uw huishuur daar ook aan aangepast worden. 
Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 en 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Binnenkort meer informatie.