Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Eigen Haard streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van Eigen Haard Zwevegem (www.eigenhaardzwevegem.be).

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

• Deze website voldoet volledig aan WCAG 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 18.09.2020. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 21/09/2020.

Partner Yellow Sky controleerde de toegankelijkheid van onze website. De nodige aanpassingen werden gedaan.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via [info@eigenhaardzwevegem.be]. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 5 werkdagen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:

• per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
• via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be   
• via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700